PMT

PMT meet CO2-impact beleggingen

28 december 2017
PMT meet CO2-impact beleggingen

Druk uitoefenen op bedrijven

“CO2-afdruk meewegen bij investeringen”

In totaal hebben twaalf Nederlandse financiële instellingen - waaronder PMT - de nieuwe methodiek ontwikkeld. Met deze nieuwe methodiek kunnen zij zichzelf doelen stellen die eraan bijdragen dat de wereldwijde temperatuurstijging binnen veilige marges blijft. Het eindrapport met de methodiek, het resultaat van twee jaar werk, verscheen op 12 december 2017.

Financiële instellingen kunnen invloed uitoefenen op de CO2-afdruk van ondernemingen. Dat doen ze door de CO2-afdruk van ondernemingen mee te laten wegen bij hun investeringsbeslissingen. En door in dialoog te gaan over de CO2-afdruk van ondernemingen waarin ze beleggen of die ze financieren. Dat gegeven vormt de basis van het Platform Carbon Accounting Financials (PCAF). Dit is een van de eerste initiatieven waarin financiële instellingen samenwerken aan vermindering van de CO2-uitstoot.

De leden van PCAF zijn de pensioenfondsen PMT en PME, de banken ABN AMRO, ASN Bank, Triodos Bank en de Volksbank, vermogensbeheerders ACTIAM, Achmea Investment Management, APG, MN en PGGM en ontwikkelingsbank FMO. Tijdens de klimaatconferentie van Parijs beloofden zij in de Dutch Carbon Pledge zich samen in te zetten voor het klimaat.

Vond u dit artikel nuttig?   Ja   Nee
Meer nieuws
Regels rondom de verkiezingen

Regels rondom de verkiezingen

Profielschets kandidaten

Profielschets kandidaten

Wie zitten er in het Verantwoordingsorgaan?

Wie zitten er in het Verantwoordingsorgaan?

Wat doet het Verantwoordingsorgaan?

Wat doet het Verantwoordingsorgaan?

Verkiezingen Verantwoordingsorgaan PMT

Verkiezingen Verantwoordingsorgaan PMT

Waardeoverdracht is weer mogelijk

Waardeoverdracht is weer mogelijk